Przykłady użycia:

The World of iSocket®

www.isocketworld.com